Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4
50m2
5.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NAM VIỆT 1

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4
22m2 - 33m2 - 45m2
6.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIETRAN

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4
25m2 - 56m2
7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC LQH1

CAO ỐC LQH1

Lê Quốc Hưng, Quận 4
34m2
8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4
32m2 - 90m2
8.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4
28m2 - 46m2 - 74m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4
40m2 - 56m2 - 72m2 - 73m2 - 75m2 - 80m2 - 115m2 - 129m2 - 153m2
10.85$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HD

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4
16m2
11$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4
18m2 - 35m2
11.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WINHOME LT

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4
55m2 - 75m2 - 91m2
12.23$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC KHAHOMEX NTT

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4
69m2 - 70m2 - 103m2 - 163m2 - 164m2 - 184m2
12.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4
1100m2
14$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC SAIGON HOUSE

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4
50m2 - 100m2 - 235m2
15$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC E.TOWN CENTRAL

CAO ỐC E.TOWN CENTRAL

Đoàn Văn Bơ, Quận 4
271m2 - 599m2 - 603m2 - 1198m2
25$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CIRCO OFFICE

CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4
15m2 - 30m2
50$/m2 (Phí DV 0 $/m2)