Tìm kiếm nâng cao

Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Miễn phí mọi dịch vụ

CAO ỐC NTT

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4
500m2
5.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NAM VIỆT 1

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4
22m2 - 33m2 - 45m2
6.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC KN BUILDING

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4
40m2
7.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4
36m2
7.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4
32m2 - 40m2
8.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VIETRAN

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4
25m2
8.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WINHOME LQH

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4
35m2 - 35m2 - 70m2
9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VI Q4-2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4
70m2 - 140m2
9.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC ĐNH

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4
40m2
9.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HD

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4
32m2
9.7$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
12m2 - 18m2
9.8$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRUNG HIẾU

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4
76m2
9.9$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4
28m2 - 46m2 - 74m2
10$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NTT 3

CAO ỐC NTT 3

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
52m2
10.5$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4
10m2 - 45m2 - 60m2 - 75m2 - 130m2
10.86$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4
18m2 - 35m2 - 60m2
11.4$/m2 (Phí DV 0 $/m2)