Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận 4 miễn phí dịch vụ

CAO ỐC REE TOWER

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

107 - 239 - 260 - 294 - 600 - 890 m2

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

0 m2

CAO ỐC SUỐI CÁT

Tôn Đản, Quận 4

0 m2

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

0 m2

CAO ỐC BVD Q4

Bến Vân Đồn, Quận 4

40 - 70 - 110 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

45 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KIM THÁI

Hoàng Diệu, Quận 4

0 m2

CAO ỐC HCMPC

Lê Quốc Hưng, Quận 4

0 m2

CAO ỐC ĐINH LỄ

Đinh Lễ, Quận 4

0 m2

CAO ỐC LQH OFFICE

Lê Quốc Hưng, Quận 4

0 m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

0 m2

CAO ỐC KN BUILDING

Nguyễn Khoái, Quận 4

0 m2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

30 - 60 - 60 - 90 - 150 m2

CAO ỐC H2

Hoàng Diệu, Quận 4

200 - 245 - 445 m2

CAO ỐC H3

Hoàng Diệu, Quận 4

0 m2

CAO ỐC JR BUILDING

Khánh Hội, Quận 4

0 m2

CAO ỐC TRUNG HIẾU

Hoàng Diệu, Quận 4

80 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

0 m2

CAO ỐC NTT4

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

0 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

0 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

0 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

15 - 40 m2

CAO ỐC CTV

Hoàng Diệu, Quận 4

0 m2

CAO ỐC NHÀ VUI

Khánh Hội, Quận 4

0 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 82 - 153 - 153 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

38 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 - 56 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

0 m2

CAO ỐC COTEC BUILDING

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

60 - 60 - 70 - 140 - 280 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp